Generalkonsulatet fegar ur

Generalkonsulatet i Jerusalem har hittat en enkel och elegant lösning på problemet med svenska bloggare som granskar myndigheten.  I Gk:s ögon verkar inte problemet vara kontantstödet till våldsbejakande palestinska organisationer, utan problemet är den svenska allmänhetens insyn i Gk:s verksamhet.  Ta till exempel fallet med terroraffischen – grundproblemet var att affischen med den svenska logon var lätt-tillgänglig i digitala medier, och därmed tillgänglig för allmänhetens granskning.

Så för att förhindra framtida fadäser har nu Generalkonsulatet anmodat en palestinsk bidragsmottagare att inte använda Gk:s logo i digitala medier.  De nya instruktionerna förmedlades av Maria Ardaji, Projekthandläggare,  i ett mejl den 18 juli 2018 till Ashtar Theatre.

Mejlet är allmän handling och lämnades ut i ärende UM2019/46254/JERU.

Logo

En av grundvalarna i demokratin är offentlighetsprincipen.  Iden är att allmänheten kan granska myndigheternas tjänsteutövning och maktutövning.  Detta har tre syften – dels att uppdaga tjänstefel och maktmissbruk, dels att kunna utkräva ansvar, och dels att vetskapen hos tjänstemän och folkvalda att de granskas skall orsaka dem att visa återhållsamhet.

Den svenska logon som palestinierna tidigare fäste på bidragsprojekten var en viktig del av offentlighetsmekanismen.  Genom logon kunde svenska skattebetalare lätt få insyn i hur Gk fördelade skattemedlen.  Den som så ville kunde känna sig stolt över hur svenska skattebetalare finansierar olika palestinska våldsbejakande organisationer, och den som hellre ville protestera mot sådant slöseri kunde göra så.

Nu har Generalkonsulatet satt denna mekanism ur spel.  Syftet verkar uppenbart – man vill förhindra att den svenska allmänheten får insyn i Gk:s verksamhet.   Gk är tydligen medveten om att vissa palestinska bidragsmottagare inte är rumsrena, men i stället för att stoppa pengaflödet väljer man i stället att sätta offentlighetsprincipen ur spel.  Lägg märke till att Gk:s anmodan att inte använda logon gäller endast digitala medier, inte tryckta pappersaffischer.  Anledningen tycks vara skriven på väggen – svenska bloggare har inte tillgång till pappersaffischer som sätts upp på plank inom Palestinska myndigheten.  Däremot har de full och omedelbar tillgång till digitala medier.

Generalkonslatet fördelar varje år ca 400 miljoner kronor till olika palestinska myndiheter och verksamheter.  Pengarna kommer från SIDA:s budget, men den verkställande myndigheten är Generalkonsulatet i Jerusalem.  Ett huvudsyfte med det svenska biståndet är att främja palestinsk demokrati, och i synnerhet transparens.  Det är svårt att förstå hur Gk skall lyckas med  detta uppdrag när myndigheten själv undandrar sig politisk och journalistisk granskning och därmed försvårar det demokratiska ansvarsutkrävandet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: