Margot och halssmycket

Utrikesminister Margot Wallström reste på ett officiellt statsbesök till Palestinska myndigheten den 15-17 december 2016.  Hon mottogs varmt av det palestinska ledarskapet, lett av Ordförande Mahmoud Abbas och dåvarande utrikesminister Riad Malki.  Utöver de vanliga hedersbetygelserna som förekommer vid statsbesök så fick Wallström också mottaga en palestinsk orden – The Grand Star of the Order of Jerusalem.

74567450990100980685no

Från Wallströms ansiktsuttryck och kroppspråk i fotografierna ser det ut som om hon uppskattade utnämningen till ordensriddare.  Det är naturligtvis inget fel i det, hon har säkert jobbat hårt för att göra sig förtjänt av utmärkelsen.

Så här ser medaljen ut i närbild (foto från Wikipedia).  Man kan se att orden utgörs av ett brett band som håller ett ovanligt vackert halssmycke i metall, ca 6-8 cm i omkrets.  Det går inte att se i fotot av vilken metall smycket är tillverkat, men det är inte uteslutet att det är tillverkat i ädelmetall eller åtminstonde överdraget i ädelmetall.

Grand_Star_of_the_Order_of_Jerusalem

I Sverige finns regler för hur statsråd skall hantera gåvor som de mottagit i tjänsten .  Reglerna är mycket klara och tydliga:  Gåvor som statsråd tar emot inom ramen för sitt uppdrag ska överlämnas till Regeringskansliet för registrering och omhändertagande, se avsnitt 2.1. Detta gäller alla slags gåvor om de inte har ett obetydligt värde.

Gåvor registreras i ett särskilt gåvoregister, och detta register är en allmän handling.  Av ren nyfikenhet begärde jag ut samtliga handlingar som rör Wallströms halssmycke (diarienummer UD2019/03809/RS), inklusive information om smyckets beskaffenhet och värde.  Det förvånande svaret var att det inte finns några allmänna handlingar i ärendet.  Med andra ord – Wallström har undlåtit att registrera sitt halssmycke så som reglerna föreskriver, och därmed har hon inte heller överlämnat smycket till Regeringskansliet.  Detta är ett klart brott mot de regler och föreskrifter som det åligger utrikesministern att följa.

Det finns några undantag till huvudregeln ovan.  Det gäller till exempel personliga gåvor som överlämnats till exempel vid uppvaktning i samband med bemärkelsedagar … eller Gåvor som har sin grund i ett rent vänskapsförhållande och inte har något samband med statsrådets uppdrag tillfaller naturligtvis statsrådet personligen.

Wallström skulle således kunna åberopa två olika skäl för att hon inte registrerat gåvan – antingen att smycket har ett obetydligt värde eller att det rör sig om en rent personlig gåva.

Det går inte att avgöra smyckets värde enbart från fotografiet, och det framstår inte i regelverket hur mycket ”obetydligt värde” är.  Reglerna ger dock en fingervisning, genom att påbjuda att särskilt värdefulla föremål vars värde överstiger 10 000 kr ska fotograferas.  På en skala från noll till 10.000 så skulle jag bedömma att ”obetydligt värde” ligger någonstans i intervallet 0 – 500 kronor.

Genom en enkel sökning på e-bay har jag hittat utropspriser på olika ordensmedaljer från ca $100 – $1.500.  I den lägre änden av skalan är priset högre än vad som rimligen kan anses vara ”obetydligt värde”, och i den övre delen av skalan överstiger priset regelvärkets gräns för särskilt värdefull.  Jag har därför svårt att se att Wallström skulle kunna åberopa ”obetydligt värde” som grund för att hon inte registrerat gåvan.  Och hur som helst – för att fastställa ett ”obetydligt värde” måste föremålet först värderas.   Detta har inte gjorts, eftersom det inte finns någon allmän handling i ärendet.

Då återstår frågan om Wallström kan påstå att gåvan var rent personlig och saknade koppling till hennes uppdrag som statsråd. Svaret tycks vara ett entydigt – Nej.   Först och främst, så fick hon gåvan som en hedersbetygelse under ett officiellt statsbesök.  Om det varit en vänskapsgåva som saknade koppling till hennes uppdrag, så var det ovanligt omdömeslöst och opassande att gåvan överlämnades under de officiella ceremonierna i presidentpalatset.  För det andra, så fick hon orden för sin gärning för det palestinska folket (den exakta ordalydelsen på det vidhängande diplomet är okänd).  OM Wallström hade varit verksam för palestinierna på sin fritid i en ideell förening, eller som författare eller något annat sådant, så kunde man naturligtvis hävda att det var en personlig gåva.  Men så är inte fallet.  I stället utgjordes Wallströms gärning för palestinierna av svenskt diplomatiskt och ekonomiskt stöd som Wallström tilldelade i kraft av sina ämbeten i den svenska statsapparaten.  Så till exempel beviljade Wallström palestinierna ca 3 miljarder kronor i svenskt bistånd för perioden 2015-2019.  Det står med andra ord klart att Wallströms gärning för palestinierna är en och samma som hennes ämbetsmannauppdrag eller statsrådsuppdrag,   För det tredje, så syns det i fotot att diplomet är utsällt till H.E. Margot Wallström.  Hederstiteln H.E. (Her Excellency) tilldelas innehavare av officiella ämbeten och kungligheter, inte privatpersoner.   Det finns således tre mycket starka skäl till att utesluta en personlig gåva och i stället fastställa att Wallström mottog sin orden i egenskap av utrikesminister.

Av intresse är också att reglerna nämner specifikt vissa föremål som till exempel blommor, mat, drycker, konstverk, smycken, och biljetter.  För dessa föremål finns det speciella bestämmelser.  Reglerna nämner ingenting om ordnar, och av det måste vi förstå att det inte finns några speciella regler för just ordnar.  Därför måste Wallströms orden falla under reglerna för smycken.  Just vad gäller smycken, så finns det speciella föreskrifter för hur de skall förvaras, och under vilka omständigheter mottagaren får använda dem.  Wallström har, till synes, också brutit mot dessa regler.

Om Wallström redovisat eller inte redovisat sin orden som gåva är ingen struntsak, i alla fall inte mer struntsak än ett paket Toblerone (Monica Sahlin) eller att närvara vid en middag där Grå Vargarna också närvarar (Mehmed Kaplan).  I Sverige måste folkvalda ämbetsmän uppföra sig mönstergillt, och det innebär att man måste följa regelverken till punkt och pricka.  I bästa fall har Wallström visat prov på både girighet och omdömeslöshet.  Inget av dessa karaktärsdrag är önskvärda hos en utrikesminister.  I värsta fall har Wallström med berått mod stulit statsegendom, vilket naturligtvis måste lagföras.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: